Pembiayaan pendidikan ialah bantuan yang dihulurkan kepada pelajar untuk membayar yuran Kolej yang terdiri daripada tiga (3) jenis :

1. BIASISWA

Biasiswa ini diberikan kepada pelajar oleh Badan Kerajaan dan juga swasta untuk membayar yuran pengajian tanpa perlu membayarnya semula kepada organisasi tersebut.

2. PINJAMAN PENDIDIKAN

Penerima pinjaman pendidikan ini perlu membayar jumlah pinjaman sebagaimana syarat yang dikenakan.

3. TABUNG PENDIDIKAN

Biasiswa ataupun pinjaman pendidikan yg disediakan oleh Kerajaan / pertubuhan / institusi pendidikan swasta / institusi kewangan untuk mengurangkan beban perbelanjaan bagi pendidikan pelajar.

*tertakluk kepada terma dan syarat