PROFESOR MADYA DR. MOHD.GHANI BIN AWANG
DSC_9042-min
Profesor Madya Dr. Mohd.Ghani bin Awang sebelumnya adalah seorang professor madya di Fakulti Teknologi dan Pengarah Penerbit Universiti Malaysia Pahang. Sekarang ini beliau merupakan Ketua Eksekutif kolej Yayasan Pahang iaitu sebuah kolej swasta di bawah pentadbiran negeri Pahang.  

Beliau mempunyai pengalaman mengajar dan mentadbir di universiti awam selama 32 tahun dan sebagai pengarah tiga kolej swasta selama 6 tahun. Beliau telah menghasilkan 29 buah buku teks ilmiah, 23 buah modul ilmiah dalam bidang matematik, kaunseling, pendidikan, penyelidikan dan pengurusan teknologi. 

Beliau juga penulis dalam ensiklopedia sains malaysia dan audio-visual sains dan teknologi.  Beliau juga menulis artikel penyelidikan dalam jurnal ISI, jurnal scopus berindeks tinggi, jurnal Internasional dan jurnal dan artikel peringkat nasional yang menjurus kebanyakannya kepada bidang pembelajaran dan pendidikan. 

Beliau telah memenangi beberapa ekspo penyelidikan dan penerbitan seperti pingat emas MTE, MOSTI, anugerah Cendikia Bitara, geran komuniti KPT, geran antarabangsa SEAMEO SEN, geran PRGS dan FRGS, hadiah penyelidik cemerlang, hadiah pengkomersilan, hadiah perundingan, hadiah penerbitan jurnal, hadiah buku negara, hadiah terbaik buku peringkat antarabangsa (London, China dan Iraq) serta hadiah 5 penyelidik terbaik UMP. 

Beliau juga aktif dalam memberikan ceramah mengenai pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar sekolah, pelajar Universiti, Politeknik dan kolej swasta serta guru, pensyarah dan pendidik yang berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada bidang PnP beliau juga merupakan penceramah motivasi dan kaunseling kepada organisasi seperti jabatan kesihatan, kesatuan masyarakat, pejabat-pejabat kerajaan dan kakitangan swasta.  Beliau merupakan penceramah motivasi RTM Pahang setiap minggu antara tahun 2003-2011