1. Untuk mempunyai tenaga pekerja yang berkompetensi tinggi dan memiliki skil yang sentiasa dipertingkatkan.
  2. Untuk sentiasa mempertingkatkan kemudahan infrastruktur bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
  3. Untuk mempunyai hubungan strategik yang baik dengan badan-badan luar.
  4. Untuk menyokong pengantarabangsaan dan interaksi dengan pelajar di dalam persekitaran antarabangsa.
  5. Untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada semua pelanggan.
  6. Untuk mempunyai kedudukan kewangan yang baik.
  7. Untuk meningkatkan skil di kalangan pelajar.