SEKOLAH PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI
(SOST)
  • Diploma Pengurusan Industri Perladangan
  • Diploma Pengurusan Teknologi secara Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Diploma Kejuruteraan Awam secara Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal secara Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Diploma Sains Komputer secara Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia¬† (UTM)
SEKOLAH PENGAJIAN SENI DAN KEMANUSIAAN
(SOAH)
  • Diploma Grafik & Rekabentuk Multimedia
  • Diploma Seni Reka Kreatif Media
  • Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik & Media Digital) secara Kerjasama dengan Univerisiti Teknologi MARA (UiTM)
SEKOLAH PENGAJIAN PROGRAM ANTARABANGSA
(SOIP)
  • Ijazah Sarjana Muda Syariah (Ekonomi & Perbankan Islam) dengan Kepujian secara Kerjasama 2+2 dengan Universiti Yarmouk, Jordan