SEKOLAH SAINS ,TEKNOLOGI & PENGURUSAN
(SOSTM)
  • Ijazah Sarjana Muda Syariah(Ekonomi & Perbankan Islam) dengan Kepujian secara Kerjasama 2+2 dengan Universiti Yarmouk, Jordan [(R2/221/6/0113)(06/2027)(A11533)]
  • Diploma Pengurusan Industri Perladangan [(R2/0888/4/0001)(6/2029)(MQA/FA3730)]
  • Diploma Pengurusan Teknologi secara Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia(UTM)[(R3/345/4/016)(10/2026)(MQA/FA1639)]
  • Diploma Sains Komputer secara Kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia(UTM)[(R3/481/4/0754)(10/2026)(A7657)]
SEKOLAH SENI & SAINS SOSIAL
(SASS)
  • Diploma Grafik & Rekabentuk Multimedia [(R2/213/4/0214)(12/2024)(A9823)]
  • Diploma Seni Reka Kreatif Media [(R/213/4/0243)(03/2025)(MQA/FA4409)]
  • Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik & Media Digital) secara Kerjasama dengan Univerisiti Teknologi MARA (UiTM)[(R3/0211/4/0094)(6/2029)(A10300)]