Syarat Kemasukan Program

NAMA KELAYAKAN


Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik & Media Digital) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)(JPT/BPP(R2/214/4/0108)06/2024) (A10300)

Diploma Grafik & Rekabentuk Multimedia
(JPT/BPP(R2/213/4/0214)12/2024) (A9823)

Diploma Seni Reka Kreatif Media
(JPT/BPP(N/213/4/0243)03/2020) (MQA/FA4409)

Diploma Pengurusan Industri Perladangan
(JPT/BPP(R/345/4/0572)06/2024) (MQA/FA3730)

Ijazah Sarjana Muda Syariah (Ekonomi dan Perbankan Islam) dengan Kepujian secara kerjasama 2+2 dengan Universiti Yarmouk, Jordan
(KPT/JPS(R/221/6/0113)06/2020) (A11533)

Our goal is to be at the heart of the financial services industry as businesses expand across.

John SmithCEO Of Financity