Diploma Pengurusan Industri Perladangan (DPI)
Nama Program | Kod Program |Tempoh Pengajian | Syarat Am

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera

Diploma Pengurusan Industri Perladangan

DPI

(2 ½ tahun / 6 semester)

Terbuka kepada Warganegara Malaysia.

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat 3 kepujian serta lulus Bahasa Inggeris

DAN

Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

Syarat Khas Program
LEPASAN SIJIL

Memenuhi SYARAT AM:

ATAU

Lulus sijil dalam bidang berkaitan dari Politeknik dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00;

ATAU

Lulus sijil dalam bidang berkaitan dari mana-mana IPTA atau IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;

ATAU

Lulus Pra-universiti atau Matrikulasi dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00;

ATAU

Lulus Pra-diploma dalam bidang berkaitan dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00

ATAU

• Mempunyai SKM Tahap 3 yang diiktiraf oleh MLVK DAN

a) Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya satu kredit

b) Menyambung pelajaran ke peringkat Diploma dalam bidang yang sama

c) Sekiranya perlu, IKIP harus menyediakan program bridging sebagai program pengukuhan bagi pelajar yang beralih dari sektor kemahiran kepada sektor akademik

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang lulus dalam mata pelajaran Bahasa

Inggeris di dalam peperiksaan SPM

ATAU

Menggunapakai Sijil APEL yang dikeluarkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)