PROFIL INSTITUSI

Latar Belakang KYP

Kolej Yayasan Pahang (sebelum ini dikenali sebagai IKIP) ditubuhkan pada tahun 1992 dan dimiliki sepenuhnya oleh Yayasan Pahang. Ia menawarkan program diperingkat sijil, diploma dan Ijazah Sarjana. Selain menawarkan program dalaman, KYP juga menawarkan program francais dengan universiti tempatan dan luar negara bagi memastikan peluang pendidikan berkualiti sejajar dengan misi Yayasan pahang (memperluaskan peluang pendidikan dan latihan yang berkualiti) dan Pelan Pembangunan Pendidikan malaysia 2015-2025.

VISI

Mengantarabangsakan Masyarakat.

misi

Untuk membangun sebagai sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Multi-Etnik dan Multi-Nasional.