Nilai Kerja

Nilai Kerja yang kami Junjung.

Warga KYP.

LUHUR DAN BERDAYA SAING

Jujur dan Ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugas dan berkemampuan dari segi mental dan fizikal.

 DISIPLIN DAN CEKAP

Menghormati peraturan dan polisi organisasi dan menunjukkan prestasi cemerlang di dalam apa jua keadaan dengan pengawasan yang minima.

SETIA DAN DEDIKASI

Komited terhadap matlamat organisasi dan berkerja dengan penuh desikasi.

KREATIF DAN INOVASI

Menjana idea baru dan peluang yang akan mendatangkan faedah kepada organisasi.